" tiada paksaan dalam (menganut agama Islam), sesungguhnya telah jelas (perbezaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat"
-(Al Baqarah: 256)

Rabu, 13 Mac 2013

Lawatan Kerja ke Ulu Labi, Kuala Belait

salah seorang penghuni rumah panjang teraja

rumah panjang teraja

rumah panjang teraja

lot padi sengkuang, Labi Kuala Belait

Rumah yang didiami oleh Dyg Halimah Abdullah
berada di beranda rumah milik Dyg Halimah

bersama dyg Halimah binti Abdullah @ Rimu ak Ancap


rumah padi


bersama penghuni rumah panjang Mandaram


bersama salah seorang pengusaha tanaman padi di sengkuang labi

kraftangan yang terdapat di rumah panjang Mandaram
Rumah panjang Teraja