" tiada paksaan dalam (menganut agama Islam), sesungguhnya telah jelas (perbezaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat"
-(Al Baqarah: 256)

Khamis, 20 September 2012

Majlis penutup kursus intensive bagi bakal-bakal haji saudara-saudara baru tambang kurnia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan