" tiada paksaan dalam (menganut agama Islam), sesungguhnya telah jelas (perbezaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat"
-(Al Baqarah: 256)

Sabtu, 7 Julai 2012

majlis pengislaman sekeluarga puak iban, Awang Seruji Anak Amang