" tiada paksaan dalam (menganut agama Islam), sesungguhnya telah jelas (perbezaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat"
-(Al Baqarah: 256)

Sabtu, 30 Jun 2012

Seorang pemuda puak Dusun pilih Islam sebagai pedoman hidup